Mortos

Velitel stráží

Description:

Mortos je nýnější velitel královy ochranky. Je to tiefling. Má tmavě fialovou pleť, stejně barevné dlouhé antilopí rohy, dlouhé tmavé vlasy a zlaté oči.

Nosí velmi pěkně zdobenou plátovou zbroj a používá obouruční meč.

Mluví velmi spoře, neprojevuje nijak emoce a nedokážete mu je vyčíst z tváře.

Bio:

Pokud se Mortose zeptáte na minulost, povytáhne svůj meč z pochvy o trochu víc, než to dělá normálně. Pokud již na otázce netrváte, pustí jej zase zpět.

Mortos

Patroni Severu Erlin Erlin