Jeho královská Výsost Král Aero z Masavy, vévoda z Krenleanu

Description:

Je vysoký a ač je to právě on ze dvou bratrů, kdo se věnuje diplomacii, je svalnatý a ve velmi dobré fyzické formě. Kaštanové vlasy udržuje na krátko, aby mu nepadaly do obličeje. Má uhrančivé tmavě modré oči. Nosí sestřižené vousy.

Jeho žena je Lady Venbella pochází z Krenleanu, lesního města elfů na západním konci hvozdu a mají spolu malou Nareiel.

Bio:

Jeho otec, král z Masavy Tobias, syn krále Hortona II vládl sám na trůnu už bezmála čtvrt století. A přesně v ten moment se začal psát Aerův příběh.

Na jih od elfího království, na rudých stepních pláních si začali budovat armádu skřeti ve snaze obsadit slunečný hvozd. Elfové s nimi samozřejmě chtěli bojovat, zabránit jim, aby byť jen pronikli na jejich území, a proto poprosili krále Tobiase o pomoc, aby měli zaručenou přesilu. Tobias, ve snaze udržet si přátelství s elfy souhlasil, vzal tisíc svých nejlepších mužů a vydal se elfům po boku do boje proti skřetům.

Při bitvě zachránil Tobias jednoho z velitelů elfů a ten mu na oplátku slíbil ruku své dcery.

Koná se velkolepá svatba a po čase se narodí i dva synové, starší Aero a mladší Alwin. Aero byl již od kolébky vychováván jako budoucí král. Navíc se u něj projevili určité vlohy k vedení lidu a k diplomacii, Tobias byl rád, že jeho království bude v dobrých rukou i po jeho smrti.

Mladší Alwin to tak měl o tolik jednodušší. Byl mladší o celých 10 let, a tak to byl bratr, kdo ho naučil bojovat s mečem, byl to bratr, kdo mu dal první luk a byl to bratr, kdo ho přivedl na myšlenku být paladinem.

Aero se tedy učil nejen od otce, ale i od svého dědy, elfího krále Lurala. Vyrostl z něj skvělý diplomat a bojovník s citem k pokoře, kopromisu a nejeden Masavský obyvate prohlašoval, že lepšího krále by asi těžko hledali.

A tak dva roky před Vaším dobrodružstvím si Aero bere Lady Venbellu a ani ne rok po svatbě přebírá po otci trům. Věci se zdají být klidné a bezstarostné. Na sklonku zimy se ale vše zvrtne…

Jeho královská Výsost Král Aero z Masavy, vévoda z Krenleanu

Patroni Severu Erlin Erlin