Patroni Severu

Z poznámek (nejen) o měči...

Poté, co společně s králem zasednete nad nalezené poznámky, přicházíte k několika závěrům:

1. Ten u koho jste poznámky našli zjevně opravdu nevěděl o kameni v upířím doupěti – zjevně se nikterak nepídil po jejich záležitostech a jen je podplatil mocí, jídlem a zlatem

2. Víte jak původní meč vypadal a usuzujete, že čepel kterou jste našli bude kompletní

3. Podle poznámek by mohli být ostatní části na třech různých místech – v trpasličím městě Varboru, který skýtá zřejmě největší knihovnu na kontinentu (dle Aera), v elfím městě Krenleanu, nebo až za hranicí pevniny v ostrovním království temných elfů…

4. V poznámkách také nalézáte Edwinův velmi detailní popis včetně povahových rysů a různých rituálů které za života dělal

5. V tubusu, který jste sebrali v krakenově doupěti, po vyřešení hlavolamu nalézáte dva svitky. Jeden je dopis pro krále Adenu Geralda, od jeho bratra. Bratr ho nabádá, aby se spojil s draky, pokud chce mít zajištěné vítězství. Dále mu posílá seznam možných spojenců, které by mu mohl poskytnout a také informaci o tom, že mu posílá 1000 nejlepších mužů a 5 nejlepších Galeón.

Dále vás Aero nabádá, abyste se pokusily zjistit oného věstce, který věštbu napsal. Penelope za pár dnů po uklidnění občanů z města odjíždí na svém vlku na jih hledat spojence.

Comments

Erlin Erlin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.