Patroni Severu

Info o světě

Pro nováčky a pro oživení vzpomínek :)

Nalia

Kontinent tak rozdílný a přeci jen jednolitý. Na samém severu tohoto kontinentu je ostrovní království Rondan patřící Temných elfů, odříznuté od civilizace Ledovým mořem.

Dále se podél začínající severní strany kontinentu rozpínají Lamerské hory. Vůbec nejvyšší a nejstudenější pohoří táhnoucí se přes celou šíři kontinentu. Na severovýchodě hory nejsou, je tam ale velmi hustý les obydlený nikým. Na východě chvostu hor žijí mistři trpaslíci, kteří využívají bohatství hor a nárokují si východní část pohoří.

Pod horami se nachází přes 2/3 země Slunečný hvozd, království lesních elfů, kteří se snaží přes hory udržovat přátelské vztahy s temnými. Není to však vždy snadné. Na západě od lesů je Cíp Naděje, na kterém je Slunečný maják.

Východně od lesa je velké jezero, Jezero zelených trnů, částečně vlévající se do Myakayského oceánu, který omývá celé západní pobřeží. Jezero je známé svou pověstí o vodní nestvůře, která v něm prý žije. Spousta poutníku, ale i vesničanů, kteří u jezera žili odpřisáhli, že nestvůru viděli a že ji i viděli, jak požírá stáda ovcí, krav, souseda apod. Co je na tom pravdy, to nikdo neví.

Jižně od Lesu elfů se rozpíná step – široký pás, s pás kopci, kde žije jen pramálo obyvatel, zato spousta divokých koní a stáda bizonů. Step je rovná, jen na jejím Severo-východě je pár kopců.

Na samém východě stepi se rozpíná malé království Iliale, lidské království, v čele s králem Gerraldem, bratrem krále Elmara, který vládne mnohem většímu a rozlehlejšímu území na kontinentu východně od Nalie, Alldrisu. Tam se ale naše dobrodružství odehrávat nebude. Možná příště . Všeobecně je známo, že Král Gerrald závidí svému bratrovi jeho velké království a sám by rád měl velké území.

Jihovýchodní cíp kontinentu patří svobodným národům, je tady už poměrně teplo, část pokrývá hustý deštný prales v kterém žijí Euterpové, zvláštní rasa s petrolejově modrou barvou kůže, na které mají oranžové a žluté tetování. Jsou poměrně přátelští, žijí volným životem, někteří v kmenech, někteří, postihnuti ostatními civilizacemi jsou již kultivovanější a dokonce mají již svoje hlavní město. Jmenuje se Ipzo a je na jihu deštného pralesa. Za Euterpa můžete hrát. Jejich kompletní popis je uveden v logu „Euterpové“, který jsem vložila hned nad tento log.

Na jiho-západě je mohutné pohoří, menší, než Lamerské hory, přesto dost monstrózní. Území obývají také svobodné národy nepatřící pod žádného krále, spíše se ale jedná o draky, drakozrozené a o Cocoie – netopýří lid žijící v jeskyních. Není to příliš hostinná krajina – povrch pokrývá poušť, písek a pramálo stromů a vegetace. Také místní obyvatelé nejsou zrovna friendly.

Dále na jih je území uncommon knowledge a nikdo z Vás netuší, co se za jižním pásem Nihilských hor ukrývá.

Comments

Erlin Erlin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.