Patroni Severu

Euterpové

V hlubokém deštném pralese právě leze po jedné z větví kakaovníku vysoká modrá postava. Krčí se a sleduje cestu pod sebou, v ruce má luk a větří. Po ani ne chvíli přichází po cestě skřet, rozzuřeně kvičí a hledá, kam zmizel jeho sok. Euterp neváhá ani chvíli, podá si ocasem šíp, vloží jej do tětivy a vystřelí. Skřet nestihne ani pohnout brvou a padá k zemi mrtev.

Magicky zrozeni, nedávno objeveni
Euterpové jsou velmi stará rasa, žijící na jihu Nalie v deštných lesích. Není pochyb že jsou zrozeni z prasteré magie, která tepe celou zemí, dosud je tato rasa ale poměrně neznámá a vzácná. Spousta z euterpů je stále konzervativní a nechtějí opustit pohodlný stín deštného lesa, je však pár jedinců, kteří se nebojí vyškolit se v boji i v magii a vydat se do světa za dobrodružstvím.

Euterpové jsou veselí, dobrostrdeční, zároveň však budí strach a respekt. Jejich petrolejově modrá kůže není obvyklá a jejich kmenové tetování, oranžové nebo žluté, které se táhne po celém těle vzbuzuje v ostatních rasách úžas. Navíc jejich výška není nijak malá, což vychází z jejich prostředí (jejich těla se musela v průběhu věků přizpůsobit nejen vysokým stromům), měří 6,5-8 stop, váží 150-200 liber, a jejich třída velikosti je střední. Vlasy mají euterpové tmavé, oči jim ladí s barvou kmenového tetování.

Lovci přírody
Jejich kmen je pro ně jejich život. Jsou velmi společenští a jejich kruh přátel a rodiny pro ně znamená více než jejich vlastní život. Když jsou šťastní, rádi tančí a zpívají, když jsou smutní chodí na dlouhé dny do temnoty lesa a snaží se přírodu přesvědčit, aby jim alespoň část toho břímě sejmula.

Jejich lovci jsou učeni pro to, aby nikdy nezabili zbytečně, zároveň však aby nepustili na území lesa nepřátele. Nikdy by nezabily mládě, nikdy neloví pro radost. Když ale loví, tak jen přesně a rychle.

Co se týká stránky magie, je mezi nimi mnoho s nadáním pro magii, kteří se stávají šamany kmenů, pomáhají léčit raněné, nebo podporují ostatní v boji proti nepřátelům.

Euterpí jména
Jejich jména vycházejí z květin a zvířat, z čehokoliv, co je spojené s přírodou.

Ženská jména: Primule, Grevilea, Marsilea, Sakura, Vanilla, Sage, Rue, Calla, Poppy, Violet, Cat, Hoppie, Hern, Rookie

Mužská jména: Lotus, Aspen, Maple, Saffron, Petal, Clove, Sorrel, Kale, Tyger, Newt, Sloth, Lizard

Euterpí rysy
Zvýšení hodnot vlastností
- tvoje hodnota obratnosti se zvýší o 2, tvoje hodnota moudrosti se zvýší o 1
Věk
- dospíváš kolem 25 let, žiješ až do 200 let
Přesvědčení
- většina euterpů je neutrálních, jsou ale takový co se přiklánějí k nějaké straně. V takovém případě se kloní k chaotičnosti.
Velikost
- Výška euterpů je v rozmezí 6,5-8 stop, váží kolem150-200 liber
Rychlost
- tvá základní rychlost je 40 stop
Termokamera
- vidění ve tmě nemají, zato ve tmě vidíš do vzdálenosti 60 stop tepelné záření tvora (pokud nějaké má)
Bystré smysly
- jsi zdatný v dovednosti Perception(Vnímání)
Pružné tělo
- máš vyztužené kosti. Pokud spadneš z výšky utržíš poloviční zranění.
Magicky odolní
- máš výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie tě nemůže uspat
Tiché našeptávání
- aby Euterpi měli výhodu při lovu a při boji, naučili se domlouvat mezi sebou v takových situacích telepaticky. I ty umíš vysílat telepatické vzkazy, pokud však příjemce není Euterp, musí použít kouzlo, aby ti mohl odpovědět. Našeptávat můžeš až do vzdálenosti 80 stop
Dlouhý spánek
- Euterpové musí své tělo nechat pořádně odpočinout, aby byli čersví na další dobrodružství. Normálně naspí 12 hodin, pokud mají méně než polovinu životů spí hodin 16.
Jazyky
- umíš obecnou řeč, euterpštinu a svůj kmenový dialekt
Chápavý ocas
- tvůj ocas je dlouhý 2/3 tvé výšky. Na tuto vzdálenost jím uneseš 1/10 své váhy, navíc jím můžeš od 7. Úrovně jakéhokoliv povolání dávat bonusové zranění (do attackrollu + PB+DEX B) 1d4 (sečné)
Výcvik se zbraní
- jsi zdatný s dlouhým lukem a holí

Comments

Erlin Erlin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.